Quý khách hàng lựa chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán sau:
1. Thanh toán chuyển khoản trước:
Thực hiện thanh toán ngay vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.
THÔNG TIN THANH TOÁN
+ CHỦ TK: BÙI VĂN THÊM
+ SỐ TK: 0982322582
+ NGÂN HÀNG: Ngân hàng quân đội MB
2. Thanh toán khi nhận hàng (COD):
Quý khách thao tác đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD).